Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2013

naancyboy
2222 c110
Miłość nie mija tylko dlatego, że kogoś nie widzisz.

January 28 2013

naancyboy
2003 f717
Reposted fromsix-eyes-from-hell six-eyes-from-hell viaajzi ajzi
naancyboy
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach
— Henning Mankell
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty

January 27 2013

naancyboy
1549 0160 500
Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia"

January 22 2013

naancyboy
6730 8dc6
często 
kończymy 
jako 
nieznajomi.
Reposted fromperseweracje perseweracje vialightmyfire lightmyfire
naancyboy
naancyboy
4260 f690

January 21 2013

naancyboy
Vincent:  That's a pretty fucking good milkshake. I don't know if it's worth five dollars but it's pretty fucking good. 
Reposted frommaraskowa maraskowa viamusialke musialke
naancyboy
6893 780e
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamusialke musialke
naancyboy
It's not about the destination, it's about the journey...
— cook.
naancyboy
to twój wybór czy tragedia cię tu wzmocni czy zabije.
Reposted fromyoungbllood youngbllood viacytaty cytaty
naancyboy
Porządny płacz pomaga, odpręża.
— "Nieodparty urok"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty

November 16 2012

3194 b3d0
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viamusialke musialke

November 11 2012

naancyboy
7027 e823
Reposted fromcreure creure viacytaty cytaty

November 09 2012

naancyboy
naancyboy
9369 dd5d
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viamusialke musialke
naancyboy
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je- słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w twojej głowie, po powiedzeniu kurczą się i stają zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci skraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje nie wyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— S. King
Reposted frombizarrerie bizarrerie viacytaty cytaty

November 07 2012

naancyboy
8296 ade9
6245 5638
Reposted fromorendasophie orendasophie viamusialke musialke
naancyboy
Jestem z tobą wszędzie jeśli tylko myślisz o mnie
— Marek Hłasko
Reposted fromojkomena ojkomena viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl